Regulamin imprezy

REGULAMIN RAJDU

§1. Hydrozagadka w Szuwarach to kajakowy rajd na orientację o charakterze turystyczno-rozrywkowym.

§2. Głównymi organizatorami imprezy są Zakrzywienie Czasoprzestrzeni oraz Stowarzyszenie na rzecz edukacji Tradycja z siedzibą w Bełcznej.

§3. Głównym celem rajdu jest sprawdzenie umiejętności orientowania się w terenie w nietypowych warunkach, zapewnienie uczestnikom dobrej zabawy oraz zwrócenie uwagi na wyjątkowe walory rzek i jezior, w tym roku dorzecza Regi.

§4. Główną zasadą rajdu jest to, aby w limicie czasowym 8 godzin pokonać trasy kajakowo-pieszą oraz pieszą długą, zaliczyć wszystkie punkty kontrolne i zdobyć jak najwięcej punktów rozwiązując „hydrozagadki”. W przypadku trasy krótkiej limitem czasowym jest 5 godzin.

§5. Termin, godziny, start i meta rajdu
Rajd odbędzie się 24 czerwca (niedziela) 2018
Plan godzinowy:
8:00 – WERYFIKACJA I ZAPISY ZAWODNIKÓW
9:15 – ODPRAWA ZAWODNIKÓW NA TRASY KAJAKOWO-PIESZĄ ORAZ PIESZĄ DŁUGĄ
9:30 – START TRASY KAJAKOWO-PIESZEJ ORAZ TRASY PIESZEJ DŁUGIEJ
10:30 – ODPRAWA TRASY KRÓTKIEJ
10:45 – START TRASY KRÓTKIEJ
18:30 – ZAMKNIĘCIE METY
18.45 – OGŁOSZENIE WYNIKÓW RAJDU I WRĘCZENIE NAGRÓD ZWYCIĘZCOM
Start i meta rajdu: Szkoła podstawowa w Bełcznej.

§6. Uczestnictwo
– W trasie kajakowo-pieszej mogą brać udział wyłącznie osoby dorosłe (ukończone 18 lat). Przed rajdem zawodnicy muszą podpisać oświadczenie o tym, że posiadają umiejętność pływania. W oświadczeniu pojawi się również deklaracja o dobrym stanie zdrowia zawodnika oraz informacja, że w razie wypadku na trasie rajdu, zawodnik nie będzie dochodzić roszczeń o odszkodowanie.
– Na trasach pieszych mogą startować osoby niepełnoletnie pod warunkiem opieki osób dorosłych.
– Każdy uczestnik przed startem będzie poddany osobistej weryfikacji (konieczny dowód tożsamości).
– Zawodnicy mogą startować pojedynczo jak i w wieloosobowych drużynach.

§7. Zgłoszenia do rajdu będą przyjmowane do 19 czerwca wyłącznie za pomocą formularza na stronie: zakrzywienieczasoprzestrzeni.pl/bilety. Początek przyjmowania zgłoszeń 21 maja sierpnia. Ilość miejsc osób startujących w rajdzie jest ograniczona dlatego organizatorzy zastrzegają sobie zakończenie przyjmowania zgłoszeń wcześniej. W przypadku dużej ilości osób o starcie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Warunkiem zakwalifikowania jest wniesienie opłaty startowej w wysokości 50 zł (od osoby) do dnia 19 czerwca. Pieniądze należy wpłacić na konto podane w zgłoszeniu. Informacje o numerze konta będą w automatycznej wiadomości mailowej, wysłanej po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

§8. Organizatorzy zapewniają:
– kajak wraz z wyposażeniem;
– mapę z naniesionymi punktami kontrolnymi i opisami;
– nagrodę dla zwycięzców;
– posiłek na mecie i punkcie stop;
– nocleg na podłodze w szkole i prysznic (za dodatkową opłatą 10 zł);
– udział w projekcji plenerowej filmu oraz zabawę przy ognisku podczas Festiwalu Spiskowcy Rozkoszy w dniu 23 czerwca 2018 od godz. 20.00.

§9. Główne zasady poruszania się zawodników:
– Trasa rajdu zostanie wyznaczona w terenie w postaci punktów kontrolnych (PK). Zadaniem uczestników będzie pokonanie trasy rajdu kajakiem przy użyciu mapy dostarczonej przez Organizatora w skali 1:50 000 lub 1:25 000 Potwierdzenie PK nastąpi poprzez perforację otrzymanej karty startowej w odpowiednim polu.
– Zawodnicy startują w kolejności czasowej wyznaczonej przez sędziego startowego.
– Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z pomocy osób trzecich i korzystania z jakichkolwiek innych środków transportu.
– Uczestnicy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów ochrony przyrody, bezpieczeństwa, ppoż. w szczególności: rozpalania ognisk oraz zaśmiecania. Odpadki należy wyrzucać wyłącznie do przeznaczonych do tego celu pojemników.
– Zalecane jest posiadanie telefonu komórkowego, kompasu oraz nieprzemakalnego worka chroniącego ekwipunek w kajaku.
– W trakcie pokonywania trasy rajdu obowiązuje nakaz posiadania na sobie kamizelki ratunkowej.
– Obowiązuje zakaz spożywania alkoholu na trasie rajdu.

§10. Zasady klasyfikacji:
– Warunkiem ukończenia rajdu jest dotarcie do mety w wyznaczonym limicie czasowym i zaliczenie co najmniej jednego punktu kontrolnego
– O kolejności decydują w pierwszej kolejności: zmieszczenie się w limicie czasowym, ilość zdobytych punktów, a później czas pokonania trasy z doliczeniem ewentualnych kar czasowych.
– Przydzielanie kajaków nastąpi drogą losowania.