Home / Inne imprezy / Hydrozagadka w Szuwarach

Hydrozagadka w Szuwarach

Hydrozagadka w Szuwarach1

Hydrozagadka w Szuwarach

„Hydrozagadka w szuwarach” to cykliczny rajd kajakowo-pieszy na orientację, który po raz pierwszy zorganizowany został w 2009 r. Rajd ma charakter wyczynowo-rozrywkowy. Główną zasadą rajdu jest eksploracja wodnych przestrzeni (i okolic), odnajdywanie punktów kontrolnych, a także odgadywanie i rozwiązywanie tzw. „hydrozagadek”. Imprezy kończą się wspólnym biesiadowaniem.

Najbliższa 9. edycja „Hydrozagadki w Szuwarach” odbędzie się 6 czerwca 2020 w Ińsku. Baza rajdu zlokalizowana będzie w sadzie Zakrzywienia Czasoprzestrzeni, ul. Lipowa 10 (napis LOVE przed wejściem). Zawodnicy będą eksplorować tereny Ińskiego Parku Krajobrazowego na trasie podstawowej czyli kajakowo-pieszej (ok. 6-8 km kajakiem+ ok. 20 km pieszo) oraz pieszej (około 25 km).

 

REGULAMIN RAJDU

1. Hydrozagadka w Szuwarach to kajakowy rajd na orientację o charakterze turystyczno-rozrywkowym.

2. Organizatorem imprezy jest Zakrzywienie Czasoprzestrzeni

3. Głównym celem rajdu jest sprawdzenie umiejętności orientowania się w terenie w nietypowych warunkach, zapewnienie uczestnikom dobrej zabawy oraz zwrócenie uwagi na wyjątkowe walory rzek i jezior na terenie Ińskiego Parku Krajobrazowego.

4. Główną zasadą rajdu jest to, aby w limicie czasowym 8 godzin pokonać trasy kajakowo-pieszą oraz pieszą długą, zaliczyć wszystkie punkty kontrolne i zdobyć jak najwięcej punktów rozwiązując „hydrozagadki”.

5. Termin, godziny, start i meta rajdu
Rajd odbędzie się 6 czerwca (sobota) 2020
Plan godzinowy:
8:00 – WERYFIKACJA I ZAPISY
9:00 – ODPRAWA I START OSÓB NA TRASIE KAJAKOWO-PIESZEJ
9:30 – ODPRAWA I START OSÓB NA TRASIE PIESZEJ
18:30 – ZAMKNIĘCIE METY
19:00 – OGŁOSZENIE WYNIKÓW RAJDU I WRĘCZENIE NAGRÓD
20:00 – OGNISKO

BAZA RAJDU: ZAKRZYWIENIE CZASOPRZESTRZENI, UL. LIPOWA 10 (kilka minut od plaży miejskiej).

6. Uczestnictwo
– W trasie kajakowo-pieszej mogą brać udział wyłącznie osoby dorosłe (ukończone 18 lat). Przed rajdem zawodnicy muszą podpisać oświadczenie o tym, że posiadają umiejętność pływania. W oświadczeniu pojawi się również deklaracja o dobrym stanie zdrowia zawodnika oraz informacja, że w razie wypadku na trasie rajdu, zawodnik nie będzie dochodzić roszczeń o odszkodowanie.
– Na trasie pieszej mogą startować osoby niepełnoletnie pod warunkiem opieki osób dorosłych.
– Każdy uczestnik przed startem będzie poddany osobistej weryfikacji (konieczny dowód tożsamości).
– Zawodnicy mogą startować pojedynczo jak i w wieloosobowych drużynach.

7. Zgłoszenia do rajdu będą przyjmowane do 4 czerwca. Ilość miejsc osób startujących w rajdzie jest ograniczona dlatego organizatorzy zastrzegają sobie zakończenie przyjmowania zgłoszeń wcześniej. W przypadku dużej ilości osób o starcie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Warunkiem zakwalifikowania jest wniesienie opłaty startowej do dnia 4 czerwca w wysokości 60 zł (trasa piesza) oraz 70 zł (trasa kajakowo-piesza). Płatności będzie można uiszczać od 1 czerwca na numer konta, który zostanie wysłany w zwrotnej wiadomości mailowej po wysłaniu zgłoszenia. W przypadku wycofania się zawodnika z rajdu opłata startowa jest zwracana wyłącznie do 4 czerwca.

ZGŁOSZENIE WYSYŁAMY NA ADRES: FLUXOPLAZMA@GMAIL.COM podając w treści mejla imiona i nazwiska startujących osób oraz trasę na której zamierzamy startować. W tytule emaila wpisujemy: ZGŁOSZENIE NA HYDROZAGADKĘ.  Wszelkie pytania dotyczące rajdu prosimy kierować pod ten adres.

8. Organizatorzy zapewniają:
– kajak wraz z wyposażeniem;
– mapę ze wskazówkami;
– nagrody dla zwycięzców;
– posiłek na mecie i w punkcie stop;
– nocleg wraz z łazienką i prysznicem (za dodatkową opłatą 50 zł);

9. Główne zasady poruszania się zawodników:
– Trasa rajdu zostanie wyznaczona w terenie w postaci punktów kontrolnych (PK). Zadaniem uczestników będzie pokonanie trasy rajdu kajakiem przy użyciu mapy dostarczonej przez Organizatora w skali 1:50 000. Potwierdzenie PK nastąpi poprzez perforację otrzymanej karty startowej w odpowiednim polu.
– Zawodnicy startują w kolejności czasowej wyznaczonej przez sędziego startowego.
– Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z pomocy osób trzecich i korzystania z jakichkolwiek innych środków transportu.
– Uczestnicy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów ochrony przyrody, bezpieczeństwa, ppoż. w szczególności: rozpalania ognisk oraz zaśmiecania. Odpadki należy wyrzucać wyłącznie do przeznaczonych do tego celu pojemników.
– Zalecane jest posiadanie telefonu komórkowego oraz nieprzemakalnego worka chroniącego ekwipunek w kajaku.
– W trakcie pokonywania trasy rajdu obowiązuje nakaz posiadania na sobie kamizelki ratunkowej.
– Obowiązuje zakaz spożywania alkoholu na trasie rajdu.

– Na teren bazy rajdu obowiązuje dezynfekcja dłoni przy wejściu i wyjściu. Organizatorzy będą sprawdzać również temperaturę.

– Organizatorzy posiadać będą maseczki ochronne, a uczestnicy są zobowiązani, aby zachowywać 2 metrową odległość pomiędzy innymi uczestnikami imprezy (nie dotyczy to oczywiście osób startujących ze sobą w drużynie).

– Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada osobiście.
–  Każda osoba, która zgłasza swój udział w Rajdzie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO; Dz. U. Unii Europejskiej L z 2016 r. nr 119, str. 1; Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.)), umieszczenie swojego imienia i nazwiska na liście startowej oraz wykorzystanie swojego wizerunku dla celów promocyjnych (np. relacje prasowe).
– Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem danej trasy Rajdu.
– Organizator nie odpowiada za straty poniesione i spowodowane przez uczestników.
– Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
– Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

10. Zasady klasyfikacji:
– Warunkiem ukończenia rajdu jest dotarcie do mety w wyznaczonym limicie czasowym i zaliczenie co najmniej jednego punktu kontrolnego.
– O kolejności decydują w pierwszej kolejności: zmieszczenie się w limicie czasowym, ilość zdobytych punktów, a później czas pokonania trasy z doliczeniem ewentualnych kar czasowych.
– Przydzielanie kajaków nastąpi drogą losowania.